Biologische Landbouw

Biologische landbouw
Biologisch boeren is meer dan een beroep, het is een soort levensstijl, dicht bij de natuur en de elementen. In plaats van de natuur je wil opleggen, werk je zoveel mogelijk samen met de natuur. In de biologische landbouw hangt alles met elkaar samen. Hoe beter je kijkt, hoe meer je ziet, en hoe duidelijker je die samenhang leert begrijpen. Niet voor niets betekent biologisch in het Grieks 'met kennis van het leven'.

Ondezoek en verbetering
Een onmisbare schakel voor een duurzame en gezonde landbouw wordt gevormd door een evenwichtig bodemleven. Essentieel hiervoor is een goede en poreuze bodemstructuur met een goede zuurstofvoorziening, een goed capillair-vermogen en een optimale bodemvruchtbaarheid. Door middel van de 'Spadeproef'(Görbing 1877-1946) welke in 1931 in Nederland werd geïntroduceerd door Ir. O.J. Cleveringa (1890-1980) kunnen wij door het graven van profielkuilen de plant-bodem relatie bestuderen en wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het verband tussen de waargenomen bodemstructuur en de ontwikkeling van het wortelstelsel van de planten. Het geeft ons de mogelijkheid om structuurfouten (b.v. storende lagen) op het spoor te komen. Met de 'Spadeproef' geven wij u een getrouw beeld van de processen onder het maaiveld in relatie tot de bovengrondse gewasgroei.

Wilt u weten hoe het met de bodem op uw bedrijf is gesteld, en/of informatie ontvangen over een natuurlijke bodemstructuurverbetering? Vraag deze informatie dan aan of stel uw vragen middels de info aanvraag op deze site.

Onderzoek aardstralen en opheffing schadelijkheid
Aardstralen en wateraders kunnen een schadelijke invloed hebben op de gezondheid van mens, dier en plant. Jarenlange studie en ervaring van onderzoekers als; Gustav Freiherr von Pol, Ir. O.J. Cleveringa, Johannes Bron, e.a. heeft tot de conclusie geleid, dat vele (soms onverklaarbare) ziekten en kwalen zowel bij mens als dier veroorzaakt of mede veroorzaakt worden door schadelijke effecten van aardstralen. Voor een optimale gezondheid en een sterke weerstand tegen hardnekkige kwalen en virussen zowel voor mensen als dieren is het van wezenlijk belang dat uw bedrijf vrij is van schadelijke stralingsinvloeden welke een aanslag plegen op het weerstandsvermogen van mens, dier en plant.

Wij meten op uw bedrijf waar schadelijke straling aanwezig is en de intensiteit en belasting die ze op het organisme geven. Wij brengen alles duidelijk in beeld en geven u een gedegen advies. Ook bieden wij u een afdoende plossing.

Landbouw Problemen bij dieren.


Als we problemen constateren op een varkens- of rundveebedrijf welke eigenlijk niet goed opgelost kunnen worden met de gangbare methoden dan kunnen we denken aan andere oorzaken zoals wateraders of geconcentreerde aardstralen. Uiteraard dient het management, voersamenstelling en gezondheidszorg op peil te zijn. Reeds bekende problemen:

Varkens: Oornecrose en staartbijten. Repeteergedrag bij zeugen (meestal in boxen). Natte hokken, telkens dezelfde hokken zijn nat of hebben een mindere voederconversie. Terugkerende diarree in een bepaalde afdeling. Ziekten waar de gangbare medicijnen niet aanslaan kunnen direct in verband worden gebracht met aardstralen of wateraders.

Rundvee: Koeien zijn paniekerig en rennen door de stal. Onrust bij melken (geen lekstroom te meten) Koude optrek in de melkput. Koeien liggen niet graag binnen. Kalveren met veel problemen (bepaalde hokken vaak met diarree).

Door meting van de wateraders en aardstralen kunnen we de slechtste plekken in een stal aanwijzen en vervolgens de belasting op het lichaam meten. Bij een te hoge waarde zijn er diverse oplossingen welke meestal binnen enkele weken resultaat hebben. De oplossingen kunnen zeer divers van aard zijn maar telkens effectief en structureel. We werken nooit met lood of iets dergelijks dat vergiftiging in de bloedbaan kan veroorzaken. Voor stallen is er een mogelijkheid welke 25 meter naar alle kanten werkt. Ook voor natte en verslempte gronden is een deugdelijke oplossing. GSM zendmasten kunnen zeer nadelig zijn voor veestallen vanwege de electrosmog. Hoofdpijnklachten bij mensen komt frequent voor in en om gebouwen waar GSM masten staan. Dieren zijn net zo gevoelig als mensen dus wees op uw hoede. . .

Bijen: Ook voor bijenhouders kunnen er problemen zijn, of als de kast op de juiste plaats t.o.v. een bepaald soort aardstraal staat, kan de productie plotseling met meer dan 30% vergroten.


Landbouw Planten


Stralingsvluchters Bloemen: roos, geranium, zonnebloem en cactus Groenten: aardappel, bloemkool, komkommer en selderij. Vruchten: deze zijn doorgaans te herkennen aan een geringe groeikracht en sterven soms af als ze op een te hoog stralingsniveau staan. jam schimmelt en wijn "breekt" boven een waterader. Bomen: appelbomen, perenbomen, notenbomen, seringen, beuken en linden zijn bekende stralingsvluchters. Staan deze op een stoorzone dan groeit de stam zelfs gedraaid en is de schors spiraalvormig.

Stralingszoekers Bloemen : maretak, kamerlinde klaproos. Groenten: asperge en paddestoel Geneeskrachtige planten: varen, jeneverbes, brem, witte meidoorn, brandnetel, vingerhoedskruid, herfststijlloos, vlier, munt, belladonna en hertshooi. Waterplanten: de meeste waterplanten zijn stralingszoekers. o.a. gele plomp, riet, bamboe enz. Bomen: eik, wilg, den, spar, lariks, kersenboom, pruimenboom en perzikboom. Bovengenoemde bomen dragen vaak volksspreuken met zich mee welke aangeven dat ze gevoelig zijn voor blikseminslag. Eiken moet je wijken.


Bestellen producten / reserveren cursussen: www.steffreriks.nl


Stef Freriks is gespecialiseerd in probleemoplossingen voor zowel mens, dier als gewas. Alles is energie en die kan positief uitpakken maar ook (heel) verkeerd. Onderzoek van energie maakt duidelijk dat ziekten bij mens, dier of gewas in duidelijke mate ook energetisch van oorsprong zijn.

H.S. Freriks

Contact formulier

0412-457444